Bc. Norika DVOŘÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání genderové role žen v Armádě ČR, u Policie ČR a žen z civilní populace

The Comparison of Gender Role Among Women Serving in the Army of the Czech Republic, in the Police of the Czech Republic and Women from the Civilian Population
Anotace:
Práce je zaměřena na genderovou roli žen, a to konkrétně příslušnic Armády České republiky (AČR), Policie České republiky (PČR) a žen běžné populace - civilistek. Teoretická část definuje stěžejní pojmy genderové problematiky, představuje historické a soudobé hledisko postavení žen u AČR, rovněž jako žen u PČR, a stěžejní pozornost je věnována zahraničním výzkumům z oblasti genderu v rámci obou bezpečnostních …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the gender role of women, concretely among women in force of the Army of the Czech Republic (ACR), women in force of the Police of the Czech Republic (PCR) and among women of common population - civilians. The thesis is devided both into theoretical and empirical part. The theoretical part defines the key concepts of gender issues, represents the historical and current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Klára Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁČKOVÁ, Norika. Srovnání genderové role žen v Armádě ČR, u Policie ČR a žen z civilní populace. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta