Bc. Viviana Bordásová

Bachelor's thesis

Prezentace ideálu ženské krásy západní společnosti ženskými časopisy a vliv jeho zobrazování

Presentation of the feminine beauty ideal in Western society and its impacts
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá ideálem krásy ženy v západní společnosti, jeho zobrazováním v ženských časopisech a vlivem tohoto zobrazování na společnost. Práce popisuje ideálně krásnou ženu a její obraz v ženských časopisech od začátku 20. století až po současnost s využitím především knih Mýtus krásy od Naomi Wolf a Třetí žena Gillese Lipovetskyho. Dnešní ideál krásy ženy charakterizují především dva …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the ideal of women's beauty in the Western society, its depiction in women's magazines and the influence of this depiction on the society. This work describes the ideally beautiful woman and her portrayal in women's magazines since the beginning of the 20th century till the present day, by the use of The Beauty Myth by Naomi Wolf and The Third Woman by Gilles Lipovetsky …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Alica Rétiová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií