Pavel Šabart

Bakalářská práce

Vyproštění a imobilizace zraněných osob pohledem IZS

Extrication and Immobilisation of Injured Casualties form the View of Integrated Rescue System
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu vyprošťování osob ze závalu a evakuaci lanové dráhy za pomoci lanové techniky. Bakalářská práce je teoretická a zaměřuje se především na postup a technické zabezpečení při výše zmíněných života ohrožujících událostech. Dále se věnuje využití imobilizačních prostředků při daných událostech a popisuje největší možná rizika poranění a následnou péči z pozice zdravotnického …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to rescuing people from cave-in and evacuating the cableway using rope technology. The bachelor thesis is theoretical and it focuses on the procedure of rescue from the collapse, evacuation of the cableway and on the technical equipment necessary for this activity. It also deals with the use of immobilization means in given events and describes the greatest possible risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
  • Oponent: knor

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická