Mgr. Soňa Nývltová

Diplomová práce

Analýza pracovní spokojenosti

Analysis of Job Satisfaction
Anotace:
Tato diplomová práce řeší pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybrané vinařské firmě. Cílem tohoto výzkumu bylo provést analýzu aktuální spokojenosti pracovníků a zmapovat její proměny po aplikaci navržených opatření. Práce vychází z teoretických poznatků tuzemských i zahraničních autorů. Věnuje pozornost nejen rozsáhlé charakteristice fenoménu pracovní spokojenosti, ale i dalším pojmům s ním souvisejícím …více
Abstract:
This thesis deals with job satisfaction of employees in a selected winery. The aim of this research was to analyse current job satisfaction of the company´s workers and chart its transformation after the application of the suggested measures. The work is based on theoretical knowledge of domestic and foreign authors. It focuses not only on the characteristics of the phenomenon of job satisfaction as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Horáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta