Ing. Hana Pinkasová Dejlová

Diplomová práce

Vývoj ochrany obyvatelstva z pohledu hasičského záchranného sektoru

The Development of Population Protection in Terms of Fire Rescue Brigade
Anotace:
Tématem předkládané diplomové práce je "Vývoj ochrany obyvatelstva z pohledu hasičského záchranného sboru". Ve své práci jsem se pokusila nastínit složitý vývoj ochrany obyvatelstva a způsoby řešení problematiky v ostatních státech. Velké havárie a přírodní katastrofy provázejí lidstvo od jeho počátku. Starou záležitostí je také ochrana obyvatelstva v případech válečných konfliktů. K zásadnímu obratu …více
Abstract:
The theme of my thesis is „The Development of Population Protection‘ in Terms of Fire Rescue Brigade“. In my thesis I tried to show a complicated development of population protection and ways of solution of this question in foreign countries. The history of population protection in case of wars, big crashes or natural disasters is an old question. Wars and aircraft development were first important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: PaedDr. František Menšík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní