Lucie Marková

Disertační práce

Pojetí výuky makroekonomie na vysokých školách s ekonomicky zaměřenými studijními programy

The concept of teaching macroeconomics at higher education institutions with economics-based curricula
Anotace:
Hlavním cílem této disertační práce je navržení vhodných výukových metod pro předmět makroekonomie na základě poznání typologie osobnosti studentů studujících v ekonomicky zaměřených oborech vysokých škol. Nejprve analyzuji současný stav vysokoškolského vzdělávání, nárůst počtu vysokoškolských studentů, vysokých škol a fakult. U vysokoškolských institucí poskytujících vzdělání v ekonomických oborech …více
Abstract:
The ultimate objective of the present PhD thesis is to propose effective instructional methods to be employed in teaching macroeconomics as an academic subject, their selection being determined by the personality type recognition of the students of economics-based academic programmes. First, a current state of academic education and an increase in the number of university/college students, schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Miloslav Rotport
  • Oponent: Ondřej Asztalos, Jaroslava Pavelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43232