Klára SASOVÁ

Bakalářská práce

Aktuální trendy kultury ve veřejném prostoru se zaměřením na projekt BOX na Nábřeží

Current trends of culture in a public space focusing on BOX na Nábřeží project
Anotace:
Práce se zabývá problematikou kultury ve veřejném prostoru a realizací projektu BOX na Nábřeží. Cílem tohoto projektu je oživení, zvýšení návštěvnosti a nabídka kulturního programu na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. Projekt byl poprvé uveden v rámci Kulturních jader BU2R v roce 2015. Na základě praktických zkušeností z dvouletého provozu a za pomoci dotazníkové sondy mezi návštěvníky BOXu práce …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of culture in public space and the implementation of the BOX na Nábřeží project. The aim of this project is to revitalize, increase attendance and offer a cultural program on Střekovské nábřeží in Ústí nad Labem. The project was first introduced within the framework of the Kulturní jádra BU2R project in 2015. On the basis of practical experience of the two-year operation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Grüner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SASOVÁ, Klára. Aktuální trendy kultury ve veřejném prostoru se zaměřením na projekt BOX na Nábřeží. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta