Klára SASOVÁ

Bachelor's thesis

Aktuální trendy kultury ve veřejném prostoru se zaměřením na projekt BOX na Nábřeží

Current trends of culture in a public space focusing on BOX na Nábřeží project
Abstract:
Práce se zabývá problematikou kultury ve veřejném prostoru a realizací projektu BOX na Nábřeží. Cílem tohoto projektu je oživení, zvýšení návštěvnosti a nabídka kulturního programu na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. Projekt byl poprvé uveden v rámci Kulturních jader BU2R v roce 2015. Na základě praktických zkušeností z dvouletého provozu a za pomoci dotazníkové sondy mezi návštěvníky BOXu práce …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of culture in public space and the implementation of the BOX na Nábřeží project. The aim of this project is to revitalize, increase attendance and offer a cultural program on Střekovské nábřeží in Ústí nad Labem. The project was first introduced within the framework of the Kulturní jádra BU2R project in 2015. On the basis of practical experience of the two-year operation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jiří Grüner

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SASOVÁ, Klára. Aktuální trendy kultury ve veřejném prostoru se zaměřením na projekt BOX na Nábřeží. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta