Bc. Lenka Zelenková

Diplomová práce

Developing intercultural communicative competence in learners of English

Developing intercultural communicative competence in learners of English
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem interkulturních komunikativních jazykových kompetencí studentů anglického jazyka. Teoretická část definuje pojem kultura a pohlíží na různé aspekty jejího chápání. Dále je zde kapitola věnovaná výuce kulturní složky s možností jejího praktického využití. Jsou zde popsány a definovány jazykové kompetence spolu s modelem interkulturní komunikace. Důraz je kladen …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the development of intercultural communicative competence in learners of English language. The theoretical part defines the term culture and focuses on different aspects of its understanding. There is a chapter devoted to teaching culture with the possibility of its practical usage. The language competences are defined together with the model of intercultural communication …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta