Aleš HEŘMÁNEK

Bakalářská práce

Financování vybrané nevládní neziskové organizace

Financing of selected non-government non-profit organization
Anotace:
Má práce se jmenuje "Financování vybrané nevládní neziskové organizace". Teoretická část práce je věnována teoretickým východiskům fungování neziskových organizací a základním informacím o sportovním odvětví futsale, které souvisí s praktickou částí bakalářské práce. Praktická část se zabývá futsalovým klubem FC Démoni Česká Lípa, konkrétně jeho historií, vznikem a následně sociálně ekonomickou analýzou …více
Abstract:
Name of my work is "Financing of selected non-government non-profit organization". The theoretical part is devoted to the background of the functioning of NGOs and basic information about the sport futsal, which is related to the practical part of the thesis. The practical part deals with the club FC Démoni Česká Lípa, specifically its history, the emergence and subsequent socio-economic analysis. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEŘMÁNEK, Aleš. Financování vybrané nevládní neziskové organizace. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická