Bc. Matyáš Kolmistr

Master's thesis

Pozice společnosti Gazprom na liberalizovaných plynárenských trzích EU - studie České republiky a Maďarska

Gazprom position at liberalized gas markets in the EU - study of the Czech Republic and Hungary
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá pozici Gazpromu na plynárenských trzích České republiky a Maďarska. Cílem práce je ověření teze, která říká, že liberalizace plynárenských trhů pozici Gazpromu omezuje. Problematika je zkoumána na případu dvou dodavatelských států se srovnatelně velký trhem, které mají k liberalizaci plynárenství odlišný přístup. Práce je teoreticky ukotvena pomocí moderního a tradičního přístupu …viac
Abstract:
The master’s thesis focuses on position of Gazprom on Czech and Hungarian energy market. Main aim of the work is to verify statement, saying that liberalization of European gas markets restricts the position of Gazprom. The issue if examined on example of two import-dependent markets of comparable size, which have different approach to problem of liberalization. Theoretically is the work embedded in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations and Energy Security

Práce na příbuzné téma