Vít ŠIMŮNEK

Bachelor's thesis

Prostorová analýza cestovního ruchu v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí

The Spatial Analysis of Tourism in the Rychnov nad Kněžnou district and in the Ústí nad Orlicí district
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá prostorovou analýzou cestovního ruchu v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí. Jejím hlavním cílem je zhodnocení prostorového rozmístění rekreačních aktivit na základě analýzy rozmístění ubytovacích kapacit v komparaci s faktory rozvoje turismu v oblasti Orlických hor. Porovnáním dat z Českého statistického úřadu a vlastního šetření bylo zjištěno, že ubytovací …more
Abstract:
This thesis deals with the spatial analysis of tourism in the districts of Rychnov nad Kněžnou and Ústí nad Orlicí. The thesis aims to evaluate the spatial distribution of recreational activities based on the analysis of accomodation capacities' distribution in comparison with factors of tourism development in the Orlické hory area. By comparing data from the Czech Statistical Office with the results …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMŮNEK, Vít. Prostorová analýza cestovního ruchu v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická