Theses 

Strategická analýza družstva – Bc. Petr Toman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Petr Toman

Bakalářská práce

Strategická analýza družstva

Strategic analysis of the cooperative

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Strategická analýza družstva“ je provést důkladnou strategickou analýzu na konkrétním družstvu. V teoretické části se zaměřím na jeho popis, dále na důležité pojmy strategické analýzy a definuji, co strategie a strategická analýza znamená. Poté uvedu vnitřní a vnější analýzu a metody, které se při ní používají. Následně prozkoumám různé metody finanční analýzy a v závěru teoretické části představím SWOT analýzu. V praktické části pak tyto poznatky z teorie aplikuji do praxe na konkrétním družstvu. Výsledky těchto analýz jsou nezbytné pro sestavení doporučujících strategií pro družstvo.

Abstract: The subject of the bachelor thesis „Strategic analysis of the cooperative“ is to make a thorough strategic analysis of a particular cooperative. In the theoretical part, I will focus on the description of the cooperative and some important terms. I shall define what strategy and strategic analysis mean. Then I will demonstrate an internal and external analysis and the methods that are used in them. Consequently, I will explore various methods of financial analysis and the conclusion of the theoretical part will introduce a SWOT analysis. In the second part, the knowledge obtained from the theoretical part will be applied in practice to a particular cooperative. The results of these analyses are necessary for assembling recommendable strategies for the cooperative.

Klíčová slova: SWOT analýza, PEST analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, finanční analýza, družstvo, SWOT analysis, PEST analysis, Porter's five forces model, financial analysis, cooperative

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:43, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz