Bc. Michal Hajas

Bachelor's thesis

Rozšíření frameworku EACirc o simulátor Java bytecodu

Extending EACirc framework with Java bytecode simulator
Abstract:
This thesis presents several ways how to test randomness and introduce new tool as an alternative to tools which are mostly used for testing randomness. The primary goal of this thesis is to implement and describe simulator of Java bytecode as an extension of framework EACirc. Which means to enhance implementation of framework EACirc so that it would be possible to use instructions, which comes from …more
Abstract:
Táto práca ukazuje rôzne možnosti ako testovať náhodnosť a predstavuje nový nástroj ako alternatívu k nástrojom, ktoré sa na testovanie náhodnosti bežné používajú. Jej cieľom je vytvoriť a popísať rozšírenie frameworku EACirc o simulátor Java bytecodu, teda upraviť jeho implementáciu tak, aby počas behu využíval inštrukcie, ktoré pochádzajú z programu, ktorý je napísaný v jazyku Java. Vytvorená implementácia …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky