Bc. Magdaléna Farková

Master's thesis

Komparace vzdělávacího systému v Česku a v Rakousku se zaměřením na geografické vzdělávání

The comparison of education system in Czech republic and Austria focusing on geographic education
Abstract:
Diplomová práce srovnává výuku zeměpisu v Česku a v Rakousku. Práce se zabývá, mimo jiné, komparací vzdělávacích systémů obou zemí. Dále jsou představeny dva rozdílné přístupy při tvorbě geografického kurikula a představeny jsou i vzdělávací programy, v nichž jsou formulovány očekávané výstupy žáků a učivo, které by se žáci v určitém ročníku měli naučit. Práce se také zaměřuje na srovnání učebních …more
Abstract:
Diploma thesis compares the teaching of geography in the Czech Republic and Austria. The thesis deals with comparison of educational system of both countries. There are presented two different approaches in creating a geographic curriculum and educational programs, in which are formulated expected outcomes of students and curriculum, that students in a particular grade should learn. The thesis also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta