Bc. Jan STAREC

Diplomová práce

Geografická témata ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství (dle RVP pro základní vzdělávání)

Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem mezipředmětových vztahů mezi Výchovou k občanství a Zeměpisem ve výuce na základní škole. Cílem práce je poskytnout přehled těchto interdisciplinárních vztahů mezi oběma vzdělávacími obory. Toho bylo dosaženo pomocí obsahové analýzy tematických celků učiva uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Na základě získaných údajů následně …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of cross-curricular relationships between civics and geography in elementary school education. The aim of this work is to provide an overview of these interdisciplinary relations between both educational fields. This was achieved through a content analysis of the thematic units of the curriculum presented in the Framework Education Programme for Elementary Education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAREC, Jan. Geografická témata ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství (dle RVP pro základní vzdělávání). Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ihb3iy ihb3iy/2
2. 1. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 1. 2020
Bulanova, L.
3. 1. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.