MgA. Marie Bravencová

Bachelor's thesis

Mapování vzniku a činnosti Ateliéru pro pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském

Mapping the Studio foundation and activities for children and youth at the National Moravian-Silesian Theatre
Abstract:
Bakalářská práce „Mapování vzniku a činnosti Ateliéru pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském“ se zabývá divadelním lektorstvím v České republice s příkladem na činnosti Ateliéru pro děti a mládež při NDM. Popisuje fungování Ateliéru od samotného vzniku a podává přehled umělecko – edukativních aktivit, které Ateliér nabízí. Cílem práce je charakterizovat funkci, cíle i úskalí divadelního …more
Abstract:
This bachelor thesis "Mapping the foundation of the Studio and its activities for children and youth at the National Moravian-Silesian Theatre" follow up the theatre lecture in the Czech Republic, by using an example of activities in the Atelier for children and youth of the Theatre. It describes the Studio since the beginning and provides an overview of art - educational activities. The aim of my …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: MgA. Miroslav Jindra
  • Reader: MgA. Radka Macková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/cn48x/