Sára STUDNIČKOVÁ

Diplomová práce

Vypořádání společného jmění manželů v insolvenčním řízení

The settlement of the community property of spouses in insolvency proceedings
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vypořádání společného jmění manželů. Insolvenční řízení je upraveno insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb., který stanovuje, že úpadek dlužníka může být řešen konkursem, oddlužením nebo reorganizací. Insolvenční zákon upravuje také vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s insolvenčním řízením a je speciální úpravou vůči občanskému zákoníku č. 89/2012 …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the settlement of the community property of spouses in insolvency proceedings. Insolvency proceedings are regulated by the Insolvency Act (No. 182/2006 Sb.). This act states, that bankruptcy can be solved by liquidation of property, debt relief or reorganization. This act also regulates the settlement of community property of spouses and is a special regulation in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUDNIČKOVÁ, Sára. Vypořádání společného jmění manželů v insolvenčním řízení. Plzeň, 2022. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/