Martin Brodanský

Bakalářská práce

Analýza determinantov výdavkov na hazard na Slovensku

Analýza determinantů výdajů na hazard na Slovensku
Anotace:
Jaké makroekonomické faktory ovlivňují výdaje na hazard na Slovensku? V bakalářské práci jsou použity data v rozmezí let 2001 - 2013. Základní hypotézou je, že celkové výdaje na hazard jsou pozitivne korelané s růstem HPD země. V teoretické části uvádím přehled dosavadních studii. Na základě těchto studií jsou vybrány další proměnné, které by mohly ovlivnit výši výdajů na hazard. V praktické části …více
Abstract:
Which macroeconomic variables influence aggregate spending on gambling in Slovakia? I use data from 2001 to 2013. The basic hypothesis is that aggregate spending on gambling is positively correlated with growth of the GDP of the country. I provide an overview of the existing literature on the topic in the theoretical part of the thesis. Based on this, I choose other variables that might influence the …více
Abstract:
Aké makroekonomické faktory ovplyvňujú výdavky na hazard na Slovensku? V bakalárskej práci sú použité dáta v rozmedzí rokov 2001 - 2013. Základnou hypotézou je, že celkové výdavky na hazard sú pozitívne korelované s rastom HPD krajiny. V teoretickej časti uvádzam prehľad doterajších štúdii. Na základe týchto štúdii sú vybrané ďalšie premenné, ktoré by mohli vplývať na výšku výdavkov na hazard. V praktickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Chytil
  • Oponent: Jan Babin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47957

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie