Valeriia Umniashkina

Bakalářská práce

Uplatňování principu multikulturality v tuzemském podnikatelském prostředí

Multiculturalism and corporate culture in the business environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou multikulturality. Konkrétně zkoumá prvky národních mentalit ve firmách. Práce si klade za cíl identifikovat tyto prvky v podnikové kultuře, zjistit, které z nich přináší nejvíce konfliktních situací, a doporučit vhodné postupy k zjištění problémů a k jejich odstranění. V teoretické části bakalářské práce jsou zachycena a rozvedena témata multikulturality …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of multiculturalism. Specifically, it examines elements of national mentalities in companies. The work aims to identify these elements in corporate culture, to determine which of them brings the most conflict situations, and to recommend appropriate procedures to identify problems and eliminate them. The theoretical part of the bachelor's thesis captures and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Lindner, Ph.D.
  • Oponent: Lukáš Valeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.