Bc. Inna Pavlová

Bakalářská práce

Národní mentalita jako faktor ovlivňující firemní vztahy

National mentality as a factor affecting relations
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo pomocí odborné literatury analyzovat a dokázat důležitost existence firemní kultury v obchodních vztazích. Z analýzy, kterou jsem provedla za pomoci dotazníku, se dozvíme, na jaké úrovni funguje firemní kultura v luxusním obchodě s potravinami Julius Meinl v Praze. Jedním z cílů bylo také zjistit, zda existuje rozdíl mezi rakouským a českým stylem firemní kultury …více
Abstract:
The main objective of this thesis was to analyze using professional literature and demonstrate the importance of a corporate culture in business relationships . The analysis that I conducted with the help of a questionnaire, we will learn what level of corporate culture works in a luxury grocery store Julius Meinl in Prague. One of the objectives was to find out whether there is a difference between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Barbora Koklarová
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze