Alicja LIPOWCZAN

Diplomová práce

Problematické jevy v písemném projevu polských studentů češtiny

Problematic Aspects in Written Texts of Polish Students
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na problematické jevy v písemném projevu polských studentů češtiny. K analýze je vybráno devět jazykových jevů, jejichž výskyt je sledován ve vytvořeném korpusu textů polských studentů. Jedná se o analýzu, která nezahrnuje celou pravopisnou problematiku, ale pouze zvolené jevy. Korpus je rozdělen do třech subkorpusů s ohledem na etapu vzdělání - texty studentů bakalářského studia …více
Abstract:
This work focuses on problematic aspects in the written speech of Polish students of Czech language. Nine language aspects selected for analysis are considered in the corpus of texts of Polish students. It is the analysis that does not cover the whole spelling but only selected aspects. The corpus is divided into three subsets according to the stage of education - texts of bachelor students, texts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIPOWCZAN, Alicja. Problematické jevy v písemném projevu polských studentů češtiny. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta