Petra Šmérková

Bakalářská práce

Opravy a rezervy na opravy hmotného majetku v kontextu účetní a daňové legislativy v České republice

Repairs and reserves for repairs of tangible assets in the context of the financial and tax legislation in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou daňových rezerv na opravy hmotného majetku a zároveň objasnit rozdíly mezi opravou, údržbou a technickým zhodnocením a vymezit pojem hmotného majetku. Práce se snaží uvedenou problematiku definovat z pohledu právních norem a podpořit její pochopení uváděním konkrétních příkladů. Tím se v textu uvádí velké množství pasáží přímo z české legislativy …více
Abstract:
The aim of my work is to familiarize the reader with the issue of tax reserves for repairs of tangible assets and also to clarify the differences between repair, maintenance and technical improvement and delimit the concept of tangible assets. I was trying to define it all exhaustively in terms of legal standards and support its understanding by stating concrete examples. Therefore we are introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Molín
  • Oponent: Vladimír Králíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38426