Bc. Táňa Macháčková

Master's thesis

Studium epiteliálně-mezenchymální tranzice na buněčných modelech renálního karcinomu

Study of epithelial-mesenchymal transition on cellular models of renal cell carcinoma
Abstract:
Renální karcinom je nejčastějším nádorovým onemocněním genitourinárního systému a tvoří asi 3% všech nádorových onemocnění. Na patogenezi renálního karcinomu se podílí proces epiteliálně-mezenchymální tranzice, který je zodpovědný za přeměnu nemotilních a neinvazivních epiteliálních buněk na motilní a invazivní mezenchymální buňky. Proces epiteliálně-mezenchymální tranzice je regulován řadou molekul …more
Abstract:
Renal cell carcinoma is the most common neoplasm of genitourinary tract and accounts for about 3% of all adult malignancies. In pathogenesis of renal cell carcinoma is involved process called epithelial-mesenchymal transition which is responsible for transformation of non-motile and non-invasive epithelial cells to motile and invasive mesenchymal cells. Process of epithelial-mesenchymal transition …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta