Bc. Helena Vrátníková

Diplomová práce

Psychologické aspekty marketingové komunikace uplatňované v marketingové strategii Jazykové školy EUFRAT s.r.o.

Psychological aspects of marketing communication applied in marketing strategy of EUFRAT School of Languages Ltd.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá psychologickými aspekty v marketingové komunikaci. V teoretické části jsou postupně rozebírána jednotlivá teoretická východiska dané problematiky, konkrétně vývoj marketingu a změna jeho paradigmatu, marketingový mix a jeho složky. Dále je nastíněn psychologický pohled na komunikaci, marketingová komunikace a jednotlivé složky komunikačního mixu. Další část práce obsahuje …více
Abstract:
This thesis deals with the psychological aspects of marketing communication. In the theoretical part are solved various theoretical issues, namely the development of marketing and changing its paradigm, marketing mix and its components. Then the psychological view on communication, marketing communication and the particular components of the communication mix. The next part contains a chapter dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní