Bc. Jana Stadlerová

Bachelor's thesis

Spokojenost žáků se sluchovým postižením se studiem na střední škole

The satisfaction of pupils with hearing impairment with their studying at a secondary school
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost žáků se sluchovým postižením se studiem na střední škole. V práci je popsána problematika osob se sluchovým postižením, jejich komunikace a používané kompenzační pomůcky. Součástí práce je i přehled středních škol pro žáků s vadami sluchu, charakteristika jejich vzdělávání a přípravy na budoucí profesi.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the satisfaction of pupils with hearing impairment with their studies at secondary school. The thesis describes the issue of persons with hearing impairment, their communication and used compensatory aids. The work also includes an overview of secondary schools for pupils with hearing impairments, characteristics of their education and preparation for their future professions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta