Hana PUPÍKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza a vytváření povlaků na bázi oxidů kovů RF magnetronovým naprašováním pro použití v plynových senzorech

Analyses and RF magnetron depositions of metal oxide coatings for gas sensors
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a vytvářením povlaků na bázi oxidů kovů RF magnetronovým naprašováním pro použití v plynových senzorech. Železem dopované vrstvy oxidu cíničitého byly zkoumány rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií, skenovací elektronovou mikroskopií a spektroskopickou elipsometrií. Elipsometrické měření v kombinaci s efektem resonance povrchových plasmonů na vrstvě Fe:SnO2 …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned on analyses and RF magnetron depositions of metal oxide coatings for gas sensors. The iron doped SnO2 coatings were studied by X-ray photoelectron spectroscopy, scanning electron microscopy and spectroscopic ellipsometry. Ellipsometric measurements in combination with the surface plasmon resonance (SPR) effect on Fe:SnO2/Au layers are suitable for gas detection. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Martin Kormunda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PUPÍKOVÁ, Hana. Analýza a vytváření povlaků na bázi oxidů kovů RF magnetronovým naprašováním pro použití v plynových senzorech. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta