Bc. Milan Vlk

Bakalářská práce

Základní formáty elektronické-internetové reklamy(reklamy) a měření jejich účinnosti

The basic format of the Internet advertising and a measurement of their effect
Anotace:
V bakalářské práci je mým záměrem shrnout současné formáty elektronického-internetového marketingu a vytvořit tak manuál využitelný při rozhodování o výběru médií pro danou marketingovou komunikaci. Teoretická část obsahuje poznatky získané z odborné literatury, odborných konferencí, pořádaných Sdružením pro internetovou reklamu a vlastních zkušeností z mé dosavadní praxe. Skládá se ze tří kapitol …více
Abstract:
In the bachelor thesis I am trying to summarize presents format of digital-internet marketing and build up a manual which could be used as a guide book in decision making process of choosing media for some marketing communication. Theoretical part of thesis contains information gained from literature, conferences organized by the Association for the Internet Advertising and my own working experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Majerik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní