Daryna Kosse

Diplomová práce

Integrated Marketing Communication within the Events Industry

Integrated Marketing Communication within the Events Industry
Anotace:
Abstrakty Tato práce popisuje integrovanou marketingovou komunikaci v B2B Event Industry včetně podstaty integrované marketingové komunikace, zvláštností jejich využití v B2B Event Industry. Na příkladu organizace BCF Group s.r.o. jsou zvýrazněny problémy s využíváním marketingové komunikace organizací, které jsou součástí průmyslu. V důsledku analýzy marketingových aktivit společnosti byla prokázána …více
Abstract:
This thesis describes integrated marketing communications in B2B Event Industry including the essence of integrated marketing communications, peculiarities of their using in B2B Event Industry. The problems of using marketing communications by organizations that are part of the industry are highlighted on the example of the organization BCF Group s.r.o. As a result of the analysis of the company's …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní