Bc. Věra Vlková

Diplomová práce

Energetická politika ČR - vývoj, perspektivy a výzvy

Czech energy policy : history, prospects and challenges
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Energetická politika ČR – vývoj, perspektivy a výzvy“ je analýza a deskripce vývoje české energetické politiky po roce 1945 se zaměřením na proměnu po roce 1989. Práce se zabývá transformačními změnami po roce 1989 v daném sektoru a od roku 2004 strategickým dokumentem této politiky - státní energetickou koncepcí s příslušnými aktualizacemi. Průběžně je vývoj hodnocen a následně …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Czech energy policy: history, prospects and challenges” is to analyze and depict a development of the Czech energetic politics starting in 1945 with a focus on a transition starting in 1989. Thesis concerns with the transformation after 1989 and with a strategic document emitted in year 2004 - National energetic conception, and with all its updates. There is a continuous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta