Mgr. Jana Červová

Diplomová práce

Pohlavní zneužívání z hlediska juristického a kriminologického

Juridical and Criminological Aspects of Sexual Abuse
Anotace:
Tématem této diplomové práce je pohlavní zneužívání z hlediska juristického a kriminologického. Práce je zaměřena zejména na trestný čin pohlavního zneužití. Juristická část je uvedena krátkým pohledem do minulosti tohoto trestného činu, dále je především podrobně popsána jeho skutková podstata a umístění v právním řádu. Kriminologická část čtenáře seznamuje s oběťmi a pachateli trestného činu pohlavního …více
Abstract:
The topic of this thesis is Juridical and Criminological Aspects of Sexual Abuse. The thesis mainly focuses on a criminal offence of sexual abuse. The juridical part begins with a short introduction to history of this criminal offence, consecutively its emplacement in legal order is described and an elaborate analysis of the crime is performed. The criminological part describes a victim and an offender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta