Eva DIVIŠOVÁ

Bakalářská práce

Problematika infekce močových cest u žen

Problems of urinary tract infection in women
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou infekcí močových cest u žen, Teoretická část je zaměřena obecně na anatomii močového ústrojí žen, infekční onemocnění močového ústrojí, prevenci, režimová opatření a léčbu zánětu, dále se v této části zabývám ošetřovatelskou péčí a nozokomiální infekcí. V praktické části popisuji kvantitativní výzkumné šetření. Hlavním cílem je zjistit úroveň znalostí …více
Abstract:
In his thesis deals with problems of urinary tract infections in women, theoretical part is focused on general anatomy of the female urinary tract, urinary tract infection, prevention, and treatment regimen measures of inflammation, also in this section deal with nursing care and nosocomial infections. In the practical part I describe quantitative research. The main objective is to determine the level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Horová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIVIŠOVÁ, Eva. Problematika infekce močových cest u žen. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/