Bc. Lucie Garczarzová

Diplomová práce

Projekt systematické péče o zaměstnance ve společnosti KOMA MODULAR s.r.o.

The Project of Systematic Care for Employees in the Company KOMA MODULAR s.r.o.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá péčí o zaměstnance ve společnosti KOMA MODULAR s.r.o. Hlavním cílem bylo analyzovat současný stav péče o zaměstnance a navrhnout aktivity v rámci projektu, které povedou k systematické péči o zaměstnance ve společnosti KOMA MODULAR s.r.o. Práce byla inspirována péčí o zaměstnance v rámci Baťovského systému řízení. V teoretické části je proveden literární průzkum. Praktická …více
Abstract:
This master's thesis deals with the care of employees in the company KOMA MODULAR s.r.o. The main objective was to analyse the current state of care of employees and propose project activities, which will lead to systematic care of employees in the company KOMA MODULAR s.r.o. The work was inspired by the care of employees within the Baťa manage-ment system. In the theoretical part, a literature survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Garczarzová, Lucie. Projekt systematické péče o zaměstnance ve společnosti KOMA MODULAR s.r.o. . Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe