Bc. Markéta Babirádová

Diplomová práce

Testování uživatelského rozhraní Krameria 4

The testing of the user interface of Kramerius 4
Anotace:
Diplomová práce se zabývá testováním uživatelského rozhraní digitální knihovny Kramerius 4. Teoretická část se nejprve věnuje projektům VISK se zaměřením na digitalizaci dokumentů. Hlavní část práce se pak zabývá popisem samotného systému Kramerius, jeho vývojem a srovnáním starší verze systému, tzv. Kramerius 3, se stávající verzí Kramerius 4. Samostatná kapitola je vyhrazena popisu grafického rozhraní …více
Abstract:
This thesis deals with the testing interface a digital library Kramerius 4. Firstly the theoretical part deals with projects of VISK which focusing on the digitization of documents. Then the main part deals with the description of the system Kramerius, his development and comparing earlier versions Kramerius 3 with new version Kramerius 4. A separate chapter is reserved for the description of the graphical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Rychtářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta