BcA. Ondřej VELEBNÝ

Diplomová práce

1. Teoretická část: Grafické uživatelské rozhraní u dotykových zařízení 2. Praktická část: Grafické uživatelské rozhraní u elektromobilu.

1. Theoretical part: Graphical User Interface for Touchscreen Devices 2. Practical Part: Graphical User Interface for an Electromobile
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá grafickým uživatelským rozhraním (dále jen GUI) u elektromobilu. V teoretické části je zhodnocen obecný popis a vývoj grafického uživatelského rozhraní a vývoj dotykových zařízení. Dále také autor diplomové práce porovnává grafické uživatelské rozhraní vybraných automobilů a částečně ergonomii z pohledu nejvhodnějšího umístění kontrolních prvků. V praktické části je navrhován …více
Abstract:
The topic of this thesis is about a graphical user interface (GUI) in an electric car. It contains reviewed description of GUI evolution for pointing and touchscreen devices in the theoretical part. Author compared GUIs of cars and the best location of control elements in terms of ergonomic. Practical part of the thesis contains/describes design of GUI for a media center and multi-touch instrumental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2012
Zveřejnit od: 17. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Václav Ondroušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VELEBNÝ, Ondřej. 1. Teoretická část: Grafické uživatelské rozhraní u dotykových zařízení 2. Praktická část: Grafické uživatelské rozhraní u elektromobilu.. Zlín, 2012. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe