Pavel Senderák

Diplomová práce

Limits of the European Integration - The Case of Turkish Republic

Limits of the European Integration - The Case of Turkish Republic
Abstract:
This work deals with the limits of the European integration in the context of Turkish enlargement of the European Union and draws on the insights of social constructivism. It suggests that the limits of the European integration, undergoing a continuous re/construction, are discernible in the context of the implicit criteria of a country's eligibility to take part in the European integration process …více
Abstract:
Tato práce pojednává o mezích evropské integrace v kontextu rozšíření Evropské unie o Turecko, a čerpá z poznatků sociálního konstruktivismu. Předkládá tvrzení, že lze meze evropské integrace, procházející procesem nepřetržité re/konstrukce, pozorovat v kontextu implicitních kritérií způsobilosti země účastnit se evropského integračního procesu, a to díky jejich vztahu ke konceptu evropské identity
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2009
  • Vedoucí: Lucie Tunkrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.