Petr LASÁK

Bachelor's thesis

Konstrukce mediálního obrazu pádu české vlády na titulních stranách deníků Mladá fronta DNES a Právo ve dnech 24. - 26. března 2009

Construction of the media image of the Czech government fall on the front pages of newspapers Mladá Fronta DNES and Právo on 24 - 26 March 2009
Anotácia:
Tato práce si v rámci případové studie klade za cíl srovnat mediální obraz pádu vlády vytvořený celostátními deníky Mladá Fronta DNES a Právo ve dnech 24. - 26. března 2009 na jejich titulních stranách a odhalit ideologické konstrukce, které byly využity při vytváření této konkrétní mediální prezentace. Právě tyto konstrukce měly zásadní vliv na výslednou podobu analyzovaných článků, díky nimž vznikly …viac
Abstract:
This thesis is a case study aiming to compare the media image of the Czech Republic government?s fall in as described by the Czech dailies ?Dnes? and ?Právo? on 24 - 26 March 2009 on their front pages and to reveal the ideological constructs that were used in the creation of this particular media presentation. These constructs had a major impact on the final form of the analyzed articles and eventually …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zverejniť od: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
 • Vedúci: Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LASÁK, Petr. Konstrukce mediálního obrazu pádu české vlády na titulních stranách deníků Mladá fronta DNES a Právo ve dnech 24. - 26. března 2009. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 3. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses xkbdtb xkbdtb/2
28. 3. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 8. 2013
Marklová, E.
18. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.