Bc. Petra Dundálková

Bakalářská práce

Dentální hygiena v parodontologii

Dental hygiene in periodontology
Anotace:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Dundálková Petra Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Dentální hygiena v parodontologii Vedoucí práce: Mgr. Knechtová Zdeňka Počet stran: 78 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: dentální hygiena parodontitida prevence léčba Bakalářská práce mapuje návyky v oblasti péče o dutinu ústní u klientů s one-mocněním …více
Abstract:
ANNOTATION Surname and first name of author: Dundalkova Petra Institution: Masaryk University, Faculty of Medicine Department of Nursing Title of the work: Dental hygiene in periodontology Supervisor: Mgr. Knechtova Zdenka Number of pages: 78 Number of attachments: 3 Year of thesis defence: 2013 Key words: dental hygiene periodontitis prevention therapie This Bachelor thesis deals with habits concerning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta