Aleš Vokolek

Bakalářská práce

Vztahy EU a Maghrebu – strategické partnerství či kooperativní hegemonie?

The Relations of EU and Maghreb – Strategic Partnership or Cooperative Hegemony?
Anotace:
Z historického hlediska nelze Evropě upřít její zásadní vliv na politický vývoj většiny států světa, a jelikož její značný potenciál ji předurčuje k udržení tohoto postavení, je pochopitelné, že se externí vztahy EU dostávají do popředí evropské politické agendy. EU stojí na rozcestí, kdy se rozhoduje, jakou roli bude hrát v mezinárodních vztazích a jakých nástrojů bude ve vztahu k okolním státům užívat …více
Abstract:
From historic point of view Europe cannot be denied fundamental influence on politic development of most countries in the world. And because of Europe has potential to take advantage of the privilege of its stance, so naturally external relations of EU is getting on frontal place in agenda of EU. EU stands on the crossroad to decide, what role in international relations will play and what instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1201

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2010
  • Vedoucí: Pavlína Springerová
  • Oponent: Karel Vít

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv