Blanka Machová

Bachelor's thesis

Kompetence manažerů a manažerek udržitelnosti

Competencies of sustainability managers
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat oblast kompetencí manažerů a manažerek udržitelnosti působících v České republice, které jsou potřeba k plnění organizačních cílů v udržitelnosti a dále zmapovat způsoby, jakými manažeři své znalosti a dovednosti získávají. Práce je napsána jako explorativní studie. Design výzkumu je kvalitativní. Praktická část práce je založena na rozhovorech s manažery udržitelnosti …more
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to explore the competencies of sustainability managers operating in the Czech Republic, which are needed to meet organizational goals in sustainability and to further map the ways in which managers acquire their knowledge and skills. The work is written as an exploratory study. Research design is qualitative. The practical part is based on interviews with sustainability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Jaroslav Pašmik
  • Reader: Zuzana Chytková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79776