Bc. Barbora Kislingová

Diplomová práce

Systém péče o děti v Dětském domově Hrotovice v minulosti a dnes

System of taking care of children in children’s home Hrotovice in the past and today
Anotace:
Diplomová práce se zabývá připraveností dětí z Dětského domova v Hrotovicích na samostatný život. První kapitola se věnuje náhradní rodinné péči, která zahrnuje jak náhradní rodinnou péči, tak i školská zařízení pro výkon ústavní výchovy. Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku dětí z dětského domova. Zabývá se typologií dětí, jejich potřebami a možnými negativními dopady ústavní výchovy. Třetí …více
Abstract:
The dissetation deals with the children´s readiness for their independent life from children´s home in Hrotovice. The first chapter is devoted to foster care which includes both foster care and educational facilities for institutional care. The second chapter focuses on characteristics of children from children´s house. It deals with the typology of children, their needs and the possible negative effects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Segeťová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta