Bc. Renata Štěpánková

Diplomová práce

Založení a provozování neziskové organizace občanským sdružením

The establishment and running the non-profit organization by a civil association
Anotace:
V diplomové práci se chci zamyslet nad důvody, které jsou příčinou zakládání občanských sdružení a následně zřízení neziskové organizace – která je organizační jednotkou sdružení, na příkladu Hospice Chrudim. Porovnat finanční náročnost provozovaní hospiců. Zjistit možné zdroje financování hospiců.
Abstract:
In my diploma work I want to think about reasons which are causes of establishment a civil associations and afterwards establishment of non-profit organization which is an organizational unit of an association on an example of Chrudim. Compare financial demand of running a hospice. Identify possible sources of funding a hospice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Karel Běleja
  • Oponent: doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting