René Podpinka

Bakalářská práce

Motivation and Labour Turnover of Employees in Financial Advisory Services in the Czech Republic

Motivation and Labour Turnover of Employees in Financial Advisory Services in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce seznamuje s výsledky průzkumu motivace ve finančním poradenství. Pro determinaci spokojenosti a nespokojenosti se zaměstnáním byla jako měřící rámec zvolena Herzbergova motivační teorie. Navíc byla prověřena korelace mezi nespokojenosti s prací a mírou fluktuace. Přibližně 10 % zaměstnanců setrvává v zaměstnání, i když se necítí spokojeni. Míra fluktuace pro nováčky v zaměstnání je …více
Abstract:
The paper reports findings from research about motivation in financial advisory. As the framework for the primary research, Herzberg’s Two-Factor Theory was chosen to measure job satisfaction and job dissatisfaction. In addition, the link between job dissatisfaction and labour turnover is confirmed in order not to underestimate negative impact of job dissatisfaction. Only 10 % of employees carry on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Andrea Čopíková
  • Oponent: Tomáš Mutina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava