RNDr. Matej Pivoluska, Ph.D.

Doctoral thesis

Imperfect Randomness in Quantum Information Processing

Imperfect Randomness in Quantum Information Processing
Abstract:
Náhodnosť je veľmi hodnotný zdroj v mnohých oblastiach modernej vedy. Typicky, vo väčšine aplikácií je vyžadovaná dokonalá náhodnosť -- uniformne distribuované bity nezávislé od akýchkoľvek iných dát. Tento predoklad je často využívaný pri analýze algoritmov a protokolov. Nanešťastie, je veľmi zložité dokázať už len fakt, že akýkoľvek zdroj náhodnosti je dostatočne nepredvídateľný. Požiadavka uniformnej …more
Abstract:
Randomness is a very valuable resource in many areas of modern science. Typically, in most of the applications an access to a perfect random source -- uniformly distributed bits independent of any other existing data -- is assumed. This assumption is silently hidden in the analysis of the performance of algorithms and protocols -- random number generators are assumed to produce uniform randomness. …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.
  • Reader: prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., Prof. Michal Horodecki, Assoc. Prof. Stephanie Wehner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Informatics