Bc. Radek Janáč

Master's thesis

Automatické obchodní systémy

Automatic trading systems
Abstract:
Tato diplomová práce řeší problematiku automatických obchodních systémů. Cílem práce je zjistit, zda použité obchodní strategie převedené do automatických obchodních systémů jsou na historických datech ziskové. Pro řešení problému bylo zautomatizováno pět obchodních strategií, které byly testované na dostupných burzovních datech. U všech pěti strategiích bylo ve výsledku dosaženo zisku. Na závěr práce …more
Abstract:
This thesis addresses the issue of automated trading systems. The aim is to determine whether an used business strategy converted to automated trading systems is profitable on historical data. To solve the problem, five business strategies were automated and tested on available data from stock exchange. The result was a profit for all five strategies. At the end there is the question whether ordinary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2016
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Michal Bock

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance