Bc. Andrea Ephraim

Diplomová práce

Rozvoj slovní zásoby u dětí s opožděným vývojem řeči

Vocabulary development of children with delayed speech development
Anotace:
Diplomová práce „Rozvoj slovní zásoby u dětí s opožděným vývojem řeči“ pojednává o problematice rozvoje slovní zásoby u dětí s opožděným vývojem řeči, což znamená u dětí, jež výrazně zaostávají ve svém řečovém vývoji ještě ve třech letech. Teoretická část diplomové práce čerpá z dostupné odborné literatury, periodik a internetových odkazů a podrobně popisuje vývoj řeči a jeho ontogenezi, rozdělení …více
Abstract:
Diploma thesis „Vocabulary development of children with delayed speech development“, deals with the issue of vocabulary development of children with delayed speech development, which means children lagging in their speech development even in three years. The theoretical part of the thesis draws on available professional literature, periodicals and links and describes in detail the speech development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta