Bc. Svatoslava Slabotínská

Master's thesis

Vliv kardiovaskulárního tréninku na změny funkční zdatnosti, výkonnosti a hodnoty krevního tlaku získané 7denním/24hodinovým ambulantním monitorováním u pacientů po infarktu myokardu

Effect of cardiovascular training on the changes in functional fitness, performance and blood pressure values obtained by 7-day/24-hour ambulatory monitoring in patients after acute myocardial infarction
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo posoudit účinek dvanáctitýdenního ambulantního řízeného tréninku v rámci II. fáze kardiovaskulární rehabilitace na vývoj vybraných parametrů aerobní kapacity (VO2peak, VO2peak/kg, VO2VT1, VO2VT1/kg) a výkonnosti (Wpeak, Wpeak/kg, WVT1, WVT1/kg) u sledovaného souboru pacientů po akutním infarktu myokardu. Dalším cílem práce bylo posoudit vliv kardiovaskulární rehabilitace …more
Abstract:
The objective of the diploma thesis was to assess the effect of twelve-week ambulatory controlled training within II. phase of cardiovascular rehabilitation for the development of selected parameters of aerobic capacity (VO2peak, VO2peak/kg, VO2VT1, VO2VT1/kg) and performance (Wpeak, Wpeak/kg, WVT1, WVT1/kg) in the patients after acute myocardial infarction. Another aim of the work was to assess the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta