Kateřina BALCAROVÁ

Bakalářská práce

An Analysis of the Beat Generation And Its Representatives

An Analysis of the Beat Generation And Its Representatives
Abstract:
My bachelor's thesis is aimed at the literary movement called the Beat Generation which emerged after the Second World War in the USA in reaction to social situation at that time. The aim of this thesis is to analyze the Beat Generation and its representatives focusing on their impact on society and culture in the USA and compare it with their influence on the underground and the Beat movement in former …více
Abstract:
Moje bakalářská práce je zaměřena na literární hnutí Beat Generation, které vzniklo ve Spojených státech po druhé světové válce v reakci na tehdejší společenské klima. Cílem této práce je analyzovat Beat Generation a její hlavní představitele se zaměřením na jejich vliv na společnost a kulturu v USA a porovnat ho s jejich vlivem na underground a Beatnické hnutí v bývalém Československu. Práce je rozdělena …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Skyland Václav Kobylak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALCAROVÁ, Kateřina. An Analysis of the Beat Generation And Its Representatives. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština