Bc. Michaela ZAPLETALOVÁ

Diplomová práce

Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči

Elderly attitudes to death, dying and palliative care
Anotace:
Cíl: Cílem diplomové práce bylo zhodnotit postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči. Metodika: Výzkum má charakter kvantitativního šetření. Ke sběru dat byl použit dotazník. Do výzkumného šetření bylo zahrnuto 154 seniorů žijících v domácím prostředí. K hodnocení postojů seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči byl použit dotazník ?Older adults´attitudes to death, palliative treatment …více
Abstract:
Objective: The aim of the thesis was to evaluate seniors' attitudes towards death, dying and palliative care. Methodology: The nature of research is a quantitative survey. Data were collected by the means of a questionnaire. The research survey included 154 seniors living in at-home setting. To evaluate the attitudes of seniors towards death, dying and palliative care, the questionnaire called "Older …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPLETALOVÁ, Michaela. Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii