Kateřina JENČOVÁ

Bakalářská práce

Vznik, původ a úprava biologicky rozložitelných odpadů se zaměřením na bioplynovou stanici v Křižanech

Formation, origin and treatment of biodegradable waste with a focus on biogas station in Krizany
Anotace:
Tato bakalářská práce je členěna do dvou hlavních částí. V první části je popsán obecně vznik a původ biologicky rozložitelných odpadů a pochody, které probíhají při aerobním a anaerobním rozkladu. Podrobněji jsou zde rozepsány způsoby úpravy biomasy kompostováním a zpracováním v bioplynových stanicích. Je zde též krátce shrnuta historie obou metod, jejich možnosti a technologie výroby. Praktická část …více
Abstract:
This thesis is divided into two main parts. The first section describes in general the formation and origin of biodegradable waste and the processes, which take place during aerobic and anaerobic decomposition. There are more details about composting and production of biogas. There is a short summary of the history of these methods, possibilities and technologies. In the practical part are summarize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JENČOVÁ, Kateřina. Vznik, původ a úprava biologicky rozložitelných odpadů se zaměřením na bioplynovou stanici v Křižanech. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu